Strona główna W górę

Archiwum 2013-2014


Strona główna
W górę

 

Archiwum

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

w Gimnazjum w Wietrznie


Plik.pdf

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

w Gimnazjum w Wietrznie

Zgodnie z poniższym kalendarzem w I semestrze odbędzie się 83 dni a w II semestrze 90 dni nauki (wyłączając soboty, niedziele, święta, ferie, dni ustawowo wolne od nauki - Dzień Nauczyciela i Rekolekcje Wielkopostne, dni wolne od nauki z założenia – początek i koniec roku szkolnego i Dzień Sportu Szkolnego oraz 8 dodatkowych dni wolnych wymienionych na str. 2).
    Planując kalendarz przyjąłem wniosek RP by równomiernie rozłożyć uroczystości na wszystkie dni tygodnia. Zasadą powinno być, by uroczystości szkolne nie powodowały istotnych zakłóceń w pracy szkoły. Tak więc proponuję, by każda zaplanowana uroczystość rozpoczynała się o godzinie 9.00 (po I godzinie lekcyjnej) i trwała nie dłużej niż 40 minut tak, aby następne lekcje odbyły się zgodnie z rozkładem lekcji. Nie zwalniamy pod żadnym pozorem uczniów po „akademii” do domu!
Dni narodowe, które stały się tradycją naszej szkoły powinny również przybrać mniej czasochłonne formy. Proponuję, by dzień narodowy rozpoczynał się każdorazowo po 4 godzinie lekcyjnej i trwał już dowolnie długo. Wtedy „straty” w ilości nie odbytych godzin nie przekroczą każdorazowo 3 godzin lekcyjnych.

Lp

Treść

odpowiedzialni

Terminy1)

1.

Organizacja roku szkolnego:

 

- zimowa przerwa świąteczna

23.XII 2013 – 31.XII 2013

 

- wiosenna przerwa świąteczna

17.IV 2014 – 22.IV 2014

 

- ferie zimowe

20.I 2014 – 2.II 2014

 

- ferie letnie

28.VI 2014 – 31.VIII 2014

 

- początek roku szkolnego 2014/2015

1.IX 2014r. (po.)

 

- Rekolekcje Wielkopostne

7-8. IV 2014 (po. wt.)

 

2.

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna

    - z zakresu języka polskiego

    - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

– 23 kwietnia 2014 r. (środa)

   – godz. 9:00

   – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza

    - z zakresu przedmiotów przyrodniczych

    - z zakresu matematyki

– 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)

   – godz. 9:00

   – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny

    - na poziomie rozszerzonym

    - na poziomie podstawowym

– 25 kwietnia 2014 r. (piątek)

   – godz. 11:00

   – godz. 9:00

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie zaświadczeń

z egzaminu gimnazjalnego:  18 czerwca 2014 (data wydania zaświadczenia: 27 czerwca 2014).

3.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

 

a) plenarne:

 

 

    - rozpoczęcie roku szkolnego

27.08.2013 (wt.)

 

    - podsumowanie I semestru

6.II 2014 (czw.)

 

    - podsumowanie roku szkolnego

30.VI 2014 (po.)

 

b) klasyfikacyjne

17.I 2014 (pi.), 16.VI 2014 (po.)

 

c) szkoleniowe

zgodnie z planem szkoleń

 

e) zespoły samokształceniowe

 

dwa razy w semestrze

 

f) zespoły problemowe

 

według potrzeb

4.

Klasyfikacja:

 

- informacja o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych

do 17.XII 2013; do 16.V 2014

 

- informacja o okresowych i rocznych ocenach z przedmiotów i z zachowania

do 10.I 2014; do 9.VI 2014

 

- składanie wniosków o sprawdzian zmieniający ocenę proponowaną przez nauczyciela

do 7.I 2014; do 6.VI 2014

 

- składanie wniosków o podwyższenie oceny zachowania proponowanej przez wychowawcę

do 10.I 2014; do 9.VI 2014

 

- wystawienie ostatecznych ocen okresowych i rocznych

do 17.I 2014; do 10.VI 2014

 

- egzaminy poprawkowe

od 25.VIII 2014 do 29.VIII 2014

5.

Kontrola dokumentacji pedagogicznej:

 

- dzienniki i arkusze ocen

do 3.II 2014; do 27.VI 2014

 

- pisemne sprawozdania nauczycieli i wychowawców klas

do 17.I 2014; do 18.VI 2014

 

- pisemne informacje o działalności pozalekcyjnej

do 17.I 2014; do 18.VI 2014

6.

Ewaluacja wewnętrzna

październik – listopad 2013

7.

Wycieczki klasowe:

 

z wyjątkiem miesiąca poprzedzającego koniec każdego semestru (grudnia i maja)

8.

Wywiadówki:

19.IX 2013 (czw.); 19.XII 2013 (czw.) 3.II 2014 (po.); 22. V 2014 (czw.)

9.

Uroczystości szkolne2):

 

Uroczystość

Odpowiedzialni

Terminy

 

- Ślubowanie klasy pierwszej

A. Kuliga

26. IX 2013 (czw.)

 

- Dzień krajów niemieckojęzycznych

A. Głowa

3. V 2013 (czw.) lub

28.X 2013 (po.)

 

- Dzień Edukacji Narodowej

A. Kuliga

11. X 2013 (pi.)

 

- Święto Niepodległości

J. Braja

12. XI 2013 (wt.)

 

- Andrzejki

Wychowawcy klas

29. XI 2013 (pi.)

 

- Mikołajki

Wychowawcy klas

6. XII 2013 (pi.)

 

 

- Dzień krajów anglojęzycznych

 

A.Doniek

3. II 2014 (po.) lub

23. VI 2014 (po.)

lub 17.III 2014 (po.)

 

- Zabawy noworoczne

Wychowawcy klas

24.II-28.II 2014

 

- Walentynki

Wychowawcy klas

14. II 2014 (pi.)

 

- Święto Wiosny

E. Giemza

21. III 2014 (pi.)

 

- Dzień otwarty Szkoły

A. Szyndak, B. Mastej

6.III 2014 (czw.)

 

- Święto Konstytucji 3 Maja

P. Gorczyca

28. IV 2014 (po.)

 

- Dzień Matki

Wychowawcy klas

26. V 2014 (po.)

 

- Święto Sportu Szkolnego - Dzień Dziecka

B. Mastej, J. Jastrzębski

2. VI 2014 (po.)

 

- Pożegnanie absolwentów Szkoły

E. Giemza

27. VI 2014 (pi.)

 

- Zakończenie roku szkolnego

J. Braja

27. VI 2014 (pi.)

           

1) terminy określone są od dnia... do dnia... włącznie, skróty po, wt  itd... określają  odpowiednio: po - poniedziałek, wt - wtorek itp.

2) formę obchodów uroczystości wybiera osoba odpowiedzialna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Dodatkowe dni wolne: 2-3.I 2014, 16. IV, 23-25.IV 2014 (egzaminy zewnętrzne), 2.V 2014, 20.VI 2014 (po Bożym Ciele)  

 

 

Święta ruchome w 2014 roku

    Tłusty czwartek: 27 lutego 2014 (czwartek)

    Ostatnia sobota karnawału: 1 marca 2014 (sobota)

    Ostatki: 4 marca 2014 (wtorek)

    Popielec: 5 marca 2014 (środa)

    Niedziela Palmowa: 13 kwietnia 2014 (niedziela)

    Wielki Czwartek: 17 kwietnia 2014 (czwartek)

    Wielki Piątek: 18 kwietnia 2014 (piątek)

    Wielka Sobota: 19 kwietnia 2014 (sobota)

    Wielkanoc: 20 kwietnia 2014 (niedziela)

    Poniedziałek Wielkanocny: 21 kwietnia 2014 (poniedziałek)

    Święto Bożego Miłosierdzia: 27 kwietnia 2014 (niedziela)

    Wniebowstąpienie: 1 czerwca 2014 (niedziela)

    Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki): 8 czerwca 2014 (niedziela)

    Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła:  9 czerwca 2014 (poniedziałek)

    Boże Ciało: 19 czerwca (czwartek)

 

 

NOWOŚCI
NA STRONIE:


Podział godzin od
13 lutego 2017r.


Aktualny kalendarz roku szkolnego 2015/2016


Archiwum absolwentów

............................................

............................................

 

Polecamy:

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do gimnazjum.wietrzno@onet.eu z  pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2011 Gimnazjum w Wietrznie
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego 2017